מהו נוהל גלוי מרצון ?
גילוי מרצון הוא נוהל במס הכנסה שמטרתו לתת לחייבים במס בישראל, את האפשרות להצהיר על הכנסות או נכסים שלהם, ולהמנע מהליך פלילי, מטרת מס הכנסה במקרה של גילוי מרצון הוא בראש ובראשונה לגבות את המס שהיה אמור להגבות, ולא להעמיד לדין את את האדם המעוניין לבצע נוהל גילוי מרצון

מהם הגורמים העיקריים לנוהל גילוי מרצון ?

ישנם לא מעט סיבות שבגללם אנשים מבצעים גילוי מרצון אנו נמנה חלק מהם
שיקולים מוסריים- נקיפות מצפון.
שיקולים תועלתניים- נובעים ממספר סיבות:
קיימת הסתברות שהעבירה תתגלה בעתיד.
הגשת הצהרת הון, בה גידול הון שאינו ניתן להסבר ללא דיווח מלא על שהוחסר.
מחלוקת עסקית או אישית הטומנת בחובה סכנה של הלשנה או גילוי.
סכנה של גילוי אצל בעל מקצוע מורשה, הצפוי במקרה כזה גם להליך משמעתי ואפילו לשלילת רישיון כאשר יש בעבירה משום קלון.
חשש הנישום מהשלכות שבפרסום בעיתונים ורצה למנוע זאת.
קורה והרשות מנהלת חקירה בעניינים דומים נגד גופים אחרים הקשורים לאותו נשוא חקירה.

מהם התנאים היסודיים להליך גילוי מרצון ?

הגילוי מרצון, מקורו בפניה כנה, ולא נעשה בעקבות חקירה או בדיקה ע"י רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת.
אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון.
לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.
פורסם מידע באמצעי התקשורת, יחשב כאילו המידע מצוי בידי רשות המסים.
המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית משפט.

מהי דרך הפנייה לרשות המס בעניין גילוי מרצון ?
פניה לסמנכ"ל בכיר לחקירות
פירוט שמות המבקשים ותוכן גילוי מרצון
הבקשה נבדקת בהתאם לתנאי "גילוי מרצון"
משיבים לפונה אם יש מניעה לאשר את הליך גילוי מרצון.

האם מקבלים חסינות מפני הליך פלילי, בכל מקרה?
לא בכל מקרה מקבלים חסינות מפני הליך פלילי צריך לעמוד במספר תנאים
על הגילוי להיות כן, מלא ונאות.
החסינות תחול רק לגבי המידע שנמסר וסכום המס אותו שילם במסגרת ההליך.
הסרת המחדל תהא תוך פרק זמן קבוע מראש.
היה ונמסר מידע שלא על פי ההליך או אין עמידה בתנאי ההליך אזי לא תינתן לפונה חסינות מפני ההליך הפלילי.

האם חל חיסיון על מידע שנמסר בהליך "גילוי מרצון" מול מס הכנסה?

שאלה זו הופיעה בפס"ד: 5306/08 יהודה דורון, קטרינה דורון נ' מ.י. פרקליטות מחוז ת"א- מיסוי וכלכלה
השופטת ברק-נבו ציינה כי אין מקור חוקי בפקודת מס הכנסה לטענת החיסיון, וכן שנוהל "גילוי מרצון" עצמו אינו מתייחס כלל לנושא החיסיון. בית משפט השלום בתל-אביב קבע כי לא חל חיסיון על מידע הנוגע להליך גילוי מרצון שביצע אדם מול רשויות המס. השופטת מיכל ברק-נבו קבעה כי חבר קיבוץ שפיים, שריכז את הטיפול בהליכים אלה עבור כמה מחברי הקיבוץ, יוכל להעיד בנושא. השופטת עוד הוסיפה כי היעדר החיסיון לא יפגע משמעותית במוסד הגילוי מרצון, נוכח יתרונותיו הברורים עבור הנישום, אף אם ניטול ממנו את יתרון האנונימיות.

לכל עזרה ושאלה משרדנו יישמח לעזור ולייעץ לכם
גוטליב דמתי רואה חשבון
03-5752999