להלן רשימה כמעט מלאה של הוצאות המוכרות בעסק למס הכנסה,
ככלל החוק אומר דבר מאוד פשוט הוצאה שנוצרה לצורך ייצור הכנסה תוכר כהוצאה

נתחיל עם רשימה של הוצאות המוכרות באופן מלא :

 • בטוחים לעסק – הוצאה שמוכרת במלואה
 • הובלות ומשלוחים – הוצאה שמוכרת במלואה
 • השתלמויות מקצועיות – הוצאה שמוכרת במלואה
 • חניה – הוצאה שמוכרת במלואה
 • טלפון לעסק – הוצאה שמוכרת במלואה
 • חשמל – הוצאה שמוכרת במלואה
 • כלי עבודה – הוצאה שמוכרת במלואה
 • מים – הוצאה שמוכרת במלואה
 • מיסי עירייה – הוצאה שמוכרת במלואה
 • משכורות לעובדים – הוצאה שמוכרת במלואה
 • כיבודים – הוצאה שמוכרת במלואה
 • דואר – הוצאה שמוכרת במלואה
 • ספרות מקצועית – הוצאה שמוכרת במלואה
 • קבלני חוץ ומשנה – הוצאה שמוכרת במלואה
 • קניית מלאי עסקי – הוצאה שמוכרת במלואה
 • פרסום – הוצאה שמוכרת במלואה
 • משפטיות – הוצאה שמוכרת במלואה
 • תחבורה ציבורית – הוצאה שמוכרת במלואה
 • אחזקת מחשב – הוצאה שמוכרת במלואה
 • הוצאות מימון – הוצאה שמוכרת במלואה

ישנם הוצאות שהם הוצאות מעורבות, המשמשות הן לצורך פרטי והן לצורך עסקי, הוצאות מסוג זה מוכרות באחוז שנקבע, לפי האבחנה בין הוצאה הפרטית להוצאה העסקית.
בחינה לש הוצאה מעין זאת תעשה לפי קרטריונים המשתנים בין לקוח ללקוח