קבלתם הצהרת הון, אנו מבצעים הצהרת הון לבעלי השליטה בחברה או לבעלי העסקים שונים, משרדנו ייצג אותכם ברשויות השונות ויעזור לכם להגיש את הצהרת ההון בדרך המקצועית והיעילה ביותר
הצהרת הון נעשית לפי דרישה של מס הכנסה בהתאם לכל אדם והנתונים השונים שבעסקו, הצהרת הון נדרשות בדרך כלל על מנת שמס הכנסה יוכל לחשב האם ההכנסות עליהם דיווח הלקוח אכן תואמות את הצהרת ההון שהלקוח דיווח לאחרונה . לכן אין להקל ראש כשמבצעים הצהרת הון, במיוחד כשמבצעים הצהרת הון ראשונה, שכן מס הכנסה מבצע השוואה בין הצהרת הון אחת להצהרת ההון הבאה אחריה, ובודק את השינויים בין הצהרת ההון, אנו ממליצים לכל לקוח שהתבקש לדווח על הצהרת הון שברשותו להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך, על מנת שרואה החשבון יעבור על המסמכים של הלקוח, יבדוק את הנתונים, וייעץ ללקוח בהגשת הצהרת הון,
מס הכנסה בבואו לבדוק את הצהרת הון מצפה לראות שקיים היגיון סביר בין דיווח ההכנסות של אותו נישום לבין הצהרת הון של הנישום לאורך השנים, במידה ומס הכנסה יחליט שאין היגיון סביר, מס הכנסה יכול להוציא דרישה לתשלום מס נוסף, או לפתיחת דיון בעניין השומות והגידול בהצהרת ההון בבית המשפט.
הצהרת הון מורכבת מכלל הנכסים בארץ או בחו"ל של הנישום, נדל"ן, רכבים, נייירות ערך, מזומנים, תוכניות חסכון, רהיטים, תכשיטים, מוצרי חשמל, פריטי אספנות, או כל דבר שיש לו ערך מבחינה כספית, כולל התחייבויות שיש לאותו נישום כגון הלוואה, משכנתא ועוד. הסך הכל של הנכסים בניכוי ההתחייבויות זו תהיה הצהרת ההון של הנישום .

מסמכים ונתונים לצורך הכנת הצהרת הון לתאריך 31.12 תלוי בשנה

על מנת להגיש את הצהרת ההון מהר ככל האפשר עליכם להעביר למשרדנו העתק של המסמכים הבאים השנה המדוייקת מצויינת במכתב שקבלתם מרשות המיסים, בדרך כלל השנה האחרונה שעברה :

 1. בנקים - אישור יתרה מהבנקים לתאריך 31.12 , לסוף שנת הבקשה שלך ושל אשתך, אישורי היתרה יכללו גם חסכונות ני"ע מט"ח, והלוואות אם קיימים.
 2. קרנות השתלמות וקופות גמל - אישור יתרה להצהרת הון לקופות לתאריך 31.12 לסוף שנת הבקשה
 3. בטוח חיים - אישור לביטוח חיים מחברת הביטוח
 4. כלי רכב - צילום רשיון רכב, יש לציין את עלות כלי הרכב ואת תאריך הרכישה.
 5. תכולת הבית - יש להעריך את כל פרטי תכולת הבית בעלותם, שנקנו לפני סוף שנת הבקשה להצהרת הון. במידה ויש דברי ערך יקרים וחריגים יש לצרף אסמכתא לקנייה או בעלות.
 6. כספת - אם יש ברשותכם כספת, יש לציין את מיקומה ואת התכולה של הכספת
 7. מקרקעין - יש לציין את כל נכסי המקרקעין שברשותך שרכשתם או קיבלתם ללא תמורה לפני תאריך 31.12 לסוף שנת הבקשה. להצהרת הון יש לצרף חוזה רכישה או אסמכתא אחרת המעידה על קבלה ללא תמורה. יש לציין כתובת מדוייקת כולל גוש וחלקה, מחיר המקרקעין כולל עלויות נלוות אם היו.
 8. הלוואות משכנתאות - יש לקבל אישור יתרה נכון לסוף שנת הבקשה. על יתרת המשכנתא או ההלוואה שברשותכם
 9. מזומן - יש להצהיר על כמות המזומן שהייתה ברשותכם לתאריך 31.12 לסוף שנת הבקשה
 10. חברות - אם יש לכם מנויות או זכויות בחברות, יש לתת לכך גילוי, ולציין את שווי האחזקה שלכם נכון לתאריך 31.12. לסוף שנת הבקשה
 11. מתנות - במידה וקיבלתם מתנה ללא תמורה יש לציין זאת בדרך כלל מאירועים כגון חתונה, ברית וכו'
 12. אפוטרופוס - במידה ואתם משמשים כאפוטרופוס יש לציין זאת או אם יש לכם ייפוי כוח לגבי נכסים או התחייבויות של אדם אחר
 13. חו"ל - כל הנאמר לעיל תקף גם לגבי נכסים והתחייבויות בחו"ל אם קיימים נכון לתאריך 31.12 לסוף שנת הבקשה
 14. חייבים - במידה וישנם לקוחות או אנשים פרטיים שחייבים לכם כסף יש לציין זאת.

זוהי רשימה של הנכסים וההתחייבויות השכיחים יש לתת גילוי על כל נכס או התחייבות גם שלא נאמר פה

יש להעביר למשרדנו את החומר במרוכז לתיבת מייל[email protected] ,
תאריך אחרון להגשת הצהרת הון רשומה במכתב שקבלתם יש להעביר את החומר כחודש וחצי לפני תאריך האחרון להגשה כל איחור בהגשה גורר קנסות מיותרים לכן אנא עדכנו אותנו אם יש כל בעיה להשיג את החומר.

לכל שאלה נשמח לעזור

גוטליב דמתי רואי חשבון

03-5752205