משרדנו מתמחה בשירותי חשבות שכר הכוללים הפקת משכורות בהתאם להוראות החוק. אנו בקיאים בכל הקשור ליישום הסכמי שכר (אישי וקבוצתי), פיקוח על הפרשות למ.ה, ביטוח לאומי והקרנות השונות ועמידה בהוראות שכר בתחום הבינלאומי.
כחלק מחבילת “חשבות השכר”אנו מעניקים שירות של ווידוא תקינות הליך הזנת הנתונים מרגע קליטת העובד ועד לגמר העסקתו בארגון, תוך שמירת סודיות מלאה של הנתונים ומקצועיות.
מנסיוננו האישי, הפקדת חישוב שכר העובדים בידינו, רואי חשבון המתמחים בניהול שכר, תביא למניעת טעויות מצטברות בתהליך חישוב השכר ולמניעת הפסדים לא מבוטלים לעובד ו/או למעסיק..