כחלק אינטגרלי מפעילות המשרד אנו מעניקים ללקוחותנו שירות ייעוץ פיננסי וכלכלי, על מנת לשפר את תוצאותיו העסקיות