ראשית נדגיש עוסק פטור או עוסק זעיר, נחשב לעניין מע"מ בלבד, לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי זה כלל לא רלוונטי, חישוב מס הכנסה וביטוח לאומי לא קשור כלל לחישוב עוסק פטור.

דרישות עוסק פטור לכל שנת מס:
  •  עוסק פטור חייב לנהל פנקסי חשבונות לפי הוראות מס הכנסה ומע"מ, כחלק מדרישה זו, היא להוציא קבלה ברגע שנתקבל התשלום וללא דיחוי.
  •  עוסק פטור חייב להצהיר למע"מ על גובה ההכנסות לשנת המס, עד 31 לינואר לתחילת השנה העוקבת.
  • ללא קשר להצהרת המע"מ, עוסק פטור חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, עד סוף חודש מאי לתחילת השנה העוקבת, (במידה והעוסק מגיש דרך המשרד ישנם אורכות מיוחדות)
  • במידה ומחזור ההכנסות של העוסק הפטור עלה על ההכנסה הפטורה לעניין מעמ כ-100,000 ש"ח בשנה (נכון ל2017) עליו לשלם מע"מ אך ורק על הסכום שעבר את ההכנסה, ולא על כל הסכום.
  • עוסק פטור משלם לביטוח לאומי ומס הכנסה בדיוק כמו עצמאי או עוסק מורשה, תלוי בגובה ההכנסות שלו
  • בדרך כלל עוסק פטור ישלם פחות מיסים בסך הכל מעוסק מורשה.

לא חייבים רואה חשבון או יועץ מס על מנת להגיש דוחות לרשויות של עוסק פטור או מורשה, אך ההמלצה היא חד משמעית להגיש דרך בעל מקצוע ולא לבד, על מנת לחסוך במיסים (ביטוח לאומי ומס הכנסה)

אנו נותנים שירות למגוון עסקים רחב, בינהם עוסק פטור, או עוסק זעיר, החל מהגשת דוחות וליווי מול המוסדות השונים, לכל שאלה נשמח אם תצרו קשר